Klinische Psycho Neuro Endocrino Immunologie; kortweg kPNI

KPNI is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde natuurgeneeskundige specialisatie.

Het is de leer die uitgaat van de samenhang tussen de verschillende biochemische systemen in het lichaam. Het is juist de interactie tussen deze systemen die ons maken tot wie we zijn. Omdat geen enkel systeem op zichzelf staat wordt er binnen kPNI gekeken naar de interactie tussen psychologische, neurologische, endocrinologische en immunologische processen. Een verstoring op het ene niveau kan een verandering op een ander niveau teweeg brengen. De biochemische processen in een lichaam zijn nauw op elkaar afgestemd.

Zo zal een virale belasting niet alleen invloed hebben op het afweersysteem maar ook op het hormonale systeem en de psyche.

Biochemie heeft alles te maken met verandering van stoffen, energieomzettingen, verbinding van structuren en informatie overdracht. Alle cellen, weefsels, organen en orgaansystemen communiceren met elkaar om continu op de hoogte te blijven van veranderingen door spontane en/of reactieve processen in het lichaam. Processen die aan de ene kant optreden door interactie tussen de verschillende lichaamsdelen onderling en aan de andere kant door interactie met de omgeving.

De wisselwerking tussen de verschillende organen en orgaansystemen enerzijds en het totale organisme en zijn omgeving anderzijds.

Manuele Lymfe Drainage heeft rechtstreeks invloed op meerdere orgaansystemen. Het is daarom een prachtige interventie die voor een paard bovendien heel prettig is!

De biochemische processen verlopen volgens een ingenieus systeem waarbij DNA een sleutelrol speelt.